top of page

Thirrje “kikiriki!-shumën përcaktoje ti”
A e di që emisioni “kikiriki-shqip me fëmijë” krijohet i tëri në bazë vullnetare?
A të pëlqen ky emision?
A janë për ty të rëndësishme emisione të tilla kreative dhe edukuese për fëmijë?

A e di që çdo material në këtë faqe përdoret falas per qëllime mësimi nga të gjithë tế interesuarit?
 
Thirrja “kikiriki!-shumën përcaktoje ti” është një dhuratë vullnetare që na bën për emisionin në një vit kalendarik. Kjo shumë na mundëson të vazhdojmë rregullisht me përgatitjen dhe përmirësimin e emisionit tonë për fëmijët shqiptarë në diasporë.
I udhëzojmë personat privatë për një shumë prej 34 Euro, 64 Euro ose 94 Euro në vit kalendarik.

I ftojmë FIRMAT të na ndihmojnë fuqimisht që së bashku t'ia arrijmë qëllimit - të çojmë gjuhën shqipe te sa më shumë fëmijë shqiptarë në diasporë, për të forcuar identitetin e tyre dhe për të ruajtur gjuhën dhe kulturën tonë. 

Për firmat propozojmë këtë model donacioni: 

Sponsorizimi vlen vetëm për një vit kalendarik dhe nuk zgjatet automatikisht. 

bottom of page